Návrh na vykonanie exekúcie


Objednávka služby
Konečná cena služby je 39 €

Cena zahŕňa:
– podanie návrhu na vykonanie exekúcie (odmenu za poskytnutie právnej pomoci vrátane režijného paušálu),
– poplatok za zaručenú konverziu listín,
– zastupovanie v exekúcii.

Cena nezahŕňa súdny poplatok vo výške 25 €
V prípade vymáhania viacerých pohľadávok je možná dohoda na cene

POSTUP POSKYTNUTIA SLUŽBY

Vyplníte formulár nižšie a do formulára vložíte exekučný titul (súdne rozhodnutie) 

Obratom Vám zašleme plnomocenstvo, ktoré
podpíšete (netreba úradné overenie) a zašlete nám ho späť na email

Vypracujeme všetky podklady na podanie návrhu na vykonanie exekúcie vrátane zaručenej konverzie listín, podáme návrh na príslušný súd a následne Vám zašleme na zaplatenie vyrubený súdny poplatok 25 €

Zástupný Zápis rodného čísla do obchodného registra 39.00  Modify & complete order below

Fakturačné údaje

Vaša objednávka

Product
Quantity
Total
×
Zápis rodného čísla do obchodného registra 
1
39.00 
Cart Subtotal 39.00 
Order Total 39.00 

Kontakt

Mobil: +421 908 070 352

E-mail: navrhnaexekuciu@gmail.com

             info@leonylegal.sk


LEONY LEGAL, s.r.o. 

advokátska kancelária

Čmelíkova 17

821 03 Bratislava